TUBA (14-35 år)

TUBA henvender sig til unge mellem 14 og 35 år, der er vokset op i familier med alkoholmisbrug.

Indhold

  Unge fra målgruppen kan frit henvende sig uden henvisning.

  TUBA yder gratis og anonym terapeutisk rådgivning (både individuelt og gruppevis), hvor der er fokus på de unge, deres liv og de forandringer, de ønsker. Formålet med terapien er bl.a.:

  • at skabe et trygt rum, hvor den unge kan dele de tanker og følelser, der er forbundet med at vokse op i en alkoholfamilieat give mulighed for at bearbejde en barndom præget af svigt og mangel på omsorgat give hjælp og inspiration til at finde andre måder at leve livet på, end den unges forældre har kunnet anvise

  TUBA har til huse på Ramsherred 31A 1.sal, 6200 Aabenraa.

  Kontakt

  Hvis du vil vide mere, så kontakt TUBA i Aabenraa på tlf. 3093 9102 eller læs mere på TUBAs hjemmeside