PPR (under 18 år)

PPR arbejder med unge op til 18. år.

Indhold

  Målgruppen er:

  • Unge med særlige undervisningsmæssige behov
  • Unge med psykiske problemstillinger

  PPR kan medvirke ved kortlægning af den unges indlæringsmæssige forudsætninger og vurdere behovet for særlig tilrettelagt undervisning eller specialundervisning.

  For unge med psykiske problemer kan PPR medvirke ved kortlægningen og vurderingen af problemerne. I forlængelse heraf giver PPR rådgivning om, hvorledes problemerne bedst kan løses, og henviser eventuelt til andre instanser.PPRs undersøgelser og rådgivning foregår i tæt samarbejde med den unge, forældrene og den pågældende institution.

  Kontakt

  Kontakt til PPR kan ske gennem indstillingsskema fra den pågældende institution eller gennem direkte henvendelse til PPR fra den unge/den unges forældre.

  PPR kan kontaktes på tlf.: 7376 7237

  Yderligere oplysninger

  Læs mere om PPR på Aabenraa Kommunes hjemmeside