Gå til hovedindhold

Måltal for søgning til ungdomsuddannelserne

Jf. § 1 a i lov om kommunal indsats for unge under 25 år og §§ 29-32 i bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv skal kommunalbestyrelsen en gang årligt fastsætte måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne hos kommunens 9. og 10.-klasseelever.

Indhold

    Børne- og Uddannelsesudvalget i Aabenraa Kommune har besluttet, at måltallene for 2024 er følgende: 

    • Erhvervsuddannelser:  28,5 %
    • Gymnasiale uddannelser:  62,0 %
    • Øvrige: 9,5 %

    Se tal for Søgning til ungdomsuddannelser 2020 - 2023