Gå til hovedindhold

Praktik og aktivering

Læs mere om praktik og aktivering her.

Indhold

  Målgruppen er unge mellem 15 og 17 år, der ikke umiddelbart er uddannelsesparate, og som kan profitere af et særligt virksomhedsrettet tilbud. Der lægges vægt på, at praktikken har uddannelsesfokus. Den unge skal være i stand til at være i (fuldtids-)praktik 4 dage om ugen. Fredagen er afsat til fælles aktiviteter, som kan medvirke til afklaring og personlig udvikling for den unge.
  Den unge får en arbejdsdusør. Der er mulighed for mentorstøtte i virksomheden.
  Visitation til virksomhedspraktik sker gennem UU - tlf. 7376 7540.

  Unge der har brug for erhvervsafklaring, kan komme i en erhvervspraktik. Den unge skal have opfyldt sin undervisningspligt. 

  UU Samarbejder med jobcenteret om, at den unge er forsikret i praktikken. Den unge skal som udgangspunkt kunne være i praktik i 20 timer om ugen, hvormed den unge opfylder sin pligt til at være i en aktivitet. 

  Praktikken er ulønnet og kan varer i op til 13 uger. I særlige tilfælde kan praktikken forlænges. 

  Socialt belastede (børn og) unge, som har problemer med at begå sig i livet, kan visiteres til praktik jf. Barnets lov § 32 stk. 1 nr. 4 af sagsbehandleren i Børn og Familie (Ungeindsatsen). Visitation kræver, at der foreligger en børnefaglig undersøgelse jf. Barnets lov § 20 eller en afdækning jf Barnets lov § 19 . Målet med praktikken er på sigt at opretholde kontakten til skolesystemet og støtte den unge i indtræden på arbejdsmarkedet. Praktikken er på max. 30 timer om ugen, og der udbetales en arbejdsdusør på 36 kr. (2024) i timen før skat. For unge på 16 år eller ældre

  Kontakt en Børn og Familie-medarbejder fra Ungeindsatsen for mere information - tlf. 7376 7676 (Aabenraa Kommunes hovednummer).

  Tilbud til modtagere af uddannelseshjælp
  Jobcentret kan henvise til en række forskellige aktiveringstilbud til unge over 18 år, der modtager uddannelseshjælp. Hvis den unge ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse, tager kommunen udgangspunkt i, om den unge kan gå i gang med en uddannelse, eller om der er behov for en særlig indsats for at blive klar.

  Tilbud til ledige selvforsørgende
  Unge ledige selvforsørgende har ret til et tilbud om vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik eller ansættelse med løntilskud, med mindre tilbuddet ikke kan antages at forbedre mulighederne for at få beskæftigelse.
  Det er Jobcenteret, der efter en konkret vurdering af den unges forudsætninger og arbejdsmarkedets behov beslutter, hvilket tilbud der skal gives, og hvor længe tilbuddet skal vare.

  Kontakt en Jobcentermedarbejder fra Ungeindsatsen for mere information - tlf. 7376 7676 (Aabenraa Kommunes hovednummer)